Lirik Nujah Duri Menasan Puntan - Watt Rock

Leka lagu : Harry Usup Umbas
Nengkebang Lagu : Embat Lala

Wooo Wooo Wooo
Huuu Huuuu

[1]  Segenggam impian benih leka Iksora
      Ku tanam ba tengah laman
      Tumbuh ba ati nuan
      Tua besemaya deka musil bungai iya
      Kena ngias meligai peremban dalam wooo…

[2]  Enda aku sangka daun ti rerimbun
      Kena tanjah rachun, rachun pemenchi nuan
      Bungai layu tisi pendam pengerindu
      Lela tejula juluk ati aku ngelamatu …

CHORUS

     [3] Sinu aku nujah duri menasan puntan
Ninggal ke ruai rerangai ati nuan
Berat amat asai, kaki ku mai diri
Nyingkang agi kekakang, aku lemas berdiri

     [4] Merinsa amat aku dilengka ke sulu
Mua nuan agi meruan ba ati aku
Beraie sunyi ngenang seilu-ilu
Ulih kini kerimpak janji bejantil baru…

[LEAD GITAR]

ULANG [CHORUS] [CHORUS 3] [CHORUS 3]

No comments: